AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) WervingBeleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens
RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Werving

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Personal data are processed by Rosier SA.
Route de Grandmetz 11A
7911 Moustier
info@rosier.eu
T: 069/871510

Op wie is ons gegevensbeschermingsbeleid van toepassing?
Dit beleid is van toepassing op iedereen die interesse toont in ons bedrijf door een cv en begeleidende brief mee te sturen het doel om aangenomen te worden.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?
Naam, voornaam, taal, geboortedatum, telefoonnummer (telefoon/gsm), adres, e-mailadres, hobbies interesses. Voor zover mogelijk leggen wij ook de datum vast waarop persoonsgegevens zijn meegedeeld of bijgewerkt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag van deze verwerking?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt:
Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van de privacy regulatie):
  • Wanneer u vragen stelt via onze website.
  • Wanneer u uw motivatiebrief en cv verstuurt via onze website, per post of wanneer u deze achterlaat bij de teller.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We streven ernaar om de nodige technische en organisatorische acties gericht op het beschermen van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten? Hoe kun je ze uitoefenen?
Conform de privacyregelgeving heeft u recht op inzage en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien door de toepasselijke wetgeving, hebt u ook het recht om te vragen verwijdering of “recht om te vergeten” van uw persoonsgegevens. Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist u heeft het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken totdat het geschil is opgelost. Eindelijk heb je het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen:
Neem contact met ons op door een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van een eventueel identiteitsbewijs te sturen naar: Route de Grandmetz 11 A in 7911 Moustier of info@rosier.eu.

U heeft ook een recht van beroep bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: commission@privacycommission.be.