Samenstelling Van De Raad Van Bestuur En Van Zijn Comités

*De heer Özer Öz, de heer Evren Öztürk, de heer Orçun Gökalp en Raywil BV (vertegenwoordigd door de heer Willy Raymaekers) hebben zijn benoemd als bestuurders van de Vennootschap door middel van coöptatie bij besluiten van de Raad van Bestuur van 2 januari 2023.

De Raad van Bestuur zal aan de volgende algemene aandeelhoudersvergadering voorstellen om de benoeming te bevestigen van deze bestuurders, met inbegrip van hun mandaat.