GDPRDe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe referentietekst op Europees niveau voor de bescherming van persoonsgegevens. Het versterkt en verenigt de gegevensbescherming voor personen in de Europese Unie.