BELEIDSVERKLARING ROSIER 

Rosier Groep, vertegenwoordigd door de heer Willy Raymaekers, afgevaardigd bestuurder, zet zich in voor een aanpak waarbij waarden zoals veiligheid, milieu, prestaties en kwaliteit centraal staan in haar bedrijfsvoering. Rosier houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die van kracht zijn en is ISO9001, ISO14001, ISO45001 gecertificeerd.

Als toonaangevende producent van hoogwaardige kwaliteitsmeststoffen hebben wij als prioritaire doelstellingen dat onze medewerkers in maximale veiligheidsomstandigheden werken om zo elk ongeval te voorkomen.
Onze aanpak is milieuvriendelijk en we stellen alles in het werk om milieu-inbreuken te vermijden.
Onze apparatuur is performant en draagt tot het bereiken van deze doestellingen bij. Wij streven voortdurend naar uitmuntendheid door continue verbetering.

Het geheel van deze aanpak omvat eerst onze klanten, partners, toeleveranciers, bezoekers en derden. Wij streven naar de gezamenlijke tevredenheid van onze aandeelhouders.

Onze medewerkers en onze partners streven ons uiteindelijke doel na, de onvoorwaardelijke tevredenheid van onze klanten.

Ik hoop dat iedereen door zijn/haar actieve betrokkenheid onze waarden zal promoten en zo meedoen aan de permanente ontwikkeling van Rosier bij haar voortdurende uitdagingen zoals die van veiligheid, milieu, kwaliteit, prestaties en continue verbetering.


Willy Raymaekers CEO Rosier Group
 

Réalisation SIP