Privacy statement

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Werving

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Persoonsgegevens worden verwerkt door Rosier SA.

Route de Grandmetz 11A

7911        Moustier

info@rosier.eu               T : 069/871510

 

Op wie is ons gegevensbeschermingspolicy van toepassing?

This policy applies to anyone showing interest in our company by sending a resume and cover letter with the aim of being hired. Deze policy geldt voor iedereen die interesse in ons bedrijf heeft getoond middels door het sturen van een CV en sollicitatiebrief met als doel te worden aangenomen.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Achternaam, voornaam, taal, geboortedatum, telefoonnummer (telefoon/gsm), adres, email adres, hobby’s, interesses. Zoveel mogelijk registreren wij ook de datum waarop de persoonsgegevens werden medegedeeld of bijgewerkt.

Voor welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens en wat is de rechtsgrond van deze verwerking?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt:

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van het privacyreglement):

- Wanneer u vragen stelt via onze website.

- Wanneer u uw sollicitatiebrief en curriculum vitae via onze website verstuurt, per post of bij het verlaten afgeeft aan de balie.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden 1 jaar bewaard.

Hoe is de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar met de nodige technische en organisatorische maatregelen uw gegevens te beschermen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u hen uitoefenen?

Overeenkomstig de wet op de privacy heeft u het recht op toegang en correctie van uw persoonsgegevens. Behoudens uitzonderingen door toepasbaar recht, heeft u ook het recht om te verzoeken uw gegevens te verwijderen of het recht om uw persoonlijke gegevens ontoegankelijk te maken. Wanneer u een geschil heeft m.b.t. de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken totdat het geschil is opgelost. Tot slot heeft u het recht van overdracht van uw persoonlijke gegevens.

Hoe uw rechten uit te oefenen:

Neem contact met ons op door het sturen van een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs naar: Route de Grandmetz 11 A à 7911 Moustier or info@rosier.eu.

U heeft ook het recht om een beroep te doen op de Commissie voor de bescherming van de privacy: commission@privacycommission.be.

Réalisation SIP