Privacy statement

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Relatie klanten-leveranciers

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Persoonsgegevens worden verwerkt door Rosier SA.

Route de Grandmetz 11A

7911        Moustier

info@rosier.eu               T : 069/871510

Op wie is ons gegevensbeschermingspolicy van toepassing?

Deze policy geldt voor al onze klanten/leveranciers, voormalige klanten/leveranciers en personen of bedrijven die we benaderen of die geïnteresseerd zijn in onze producten.  

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Personen

Achternaam, voornaam, telefoonnummer (telefoon/mobiel), leveringsadres.

Bedrijven

Naam van de onderneming, btw-nummer, bankrekeningnummer, contactpersoon: achternaam, voornaam, geslacht, taal, adres, afleveradres, telefoonnummer (telefoon/gsm), e-mailadres.

Zoveel mogelijk registreren wij ook de datum waarop de persoonsgegevens werden medegedeeld of bijgewerkt

Informatie gekoppeld aan uw aankopen

Opgenomen persoonsgegevens bevatten mogelijk transactionele gegevens gekoppeld aan uw aankopen zoals de bestelde artikelen, de datum waarop de aankoop werd geplaatst, potentiële claims, potentiële opmerkingen met betrekking tot de gekochte artikelen, betalingsgerelateerde informatie.

Voor welk doel gebruiken we uw persoonlijke gegevens en wat is de rechtsgrond van deze verwerking?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt:

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van het privacyreglement):

- Wanneer u vragen stelt via onze website.

Als onderdeel van de prestaties van uw contract (rechtsgrond: artikel 6b van het privacyreglement:

- Follow-up en verwerking van uw order;

- Follow-up en verwerking van claims en geretourneerde artikelen;

 

 

 

- Algemeen beheer van klanten/leveranciers met inbegrip van de verantwoordingsplicht, geschillen beheer en rechtsvervolging, claims overdracht of terugvordering en de bescherming van onze algemene rechten.

Als onderdeel van onze marketing gerelateerde zaken, wij zorgen ervoor dat altijd een evenwicht te vinden om te voldoen aan uw privacy rechten. (rechtsgrond: artikel 6f van het privacy-reglement):

- Om u te informeren over onze producten;

- Om potentiële fraude en misbruik te voorkomen en aan te pakken.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van het privacyreglement):

We zijn ook onderworpen aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen waarvoor de retentie en de overdracht van bepaalde persoonlijke gegevens aan de fiscale en boekhoudkundige overheidsdiensten noodzakelijk is.

Kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden?

Wij kunnen uw gegevens aan aannemers doorgeven (bijvoorbeeld: IT-dienstverlener...) maar enkel volgens onze instructies.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard, zolang u bij ons als klant/leverancier ingeschreven bent. Wanneer de relatie officieel wordt beëindigd, worden persoonlijke gegevens in ons systeem bewaard zonder tijdslimiet behalve bij een officieel verzoek van de klant/leverancier om zijn/haar gegevens te wissen.

Hoe wordt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar om met de nodige technische en organisatorische maatregelen uw gegevens te beschermen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u hen uitoefenen?

Overeenkomstig de wet op de privacy heeft u het recht op toegang en correctie van uw persoonsgegevens. Behoudens uitzonderingen door toepasbaar recht, heeft u ook het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of het recht om uw persoonlijke gegevens ontoegankelijk te maken. Wanneer u een geschil heeft m.b.t. de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken totdat het geschil is opgelost. Tot slot hebt u het recht van overdracht. U kunt, wanneer u maar wilt en zonder rechtvaardiging, elke vorm van verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden weigeren.

Hoe uw rechten uit te oefenen:

Neem contact met ons op middels een schriftelijk verzoek vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs en stuur dit naar: Route de Grandmetz 11 A à 7911 Moustier or info@rosier.eu.  

U heeft ook het recht om een beroep te doen op de Commissie voor de bescherming van de privacy: commission@privacycommission.be.

Réalisation SIP