Aandeel en aandeelhouders

Aandeelhouders

Overeenkomstig de regelgeving inzake transparantie
(wet van 2 mei 2007), heeft de uitzonderlijke algemene vergadering van 18 juni 2009 de notificatiedrempel op 2% van het kapitaal vastgesteld, namelijk 5.100 actions.

De aandeelhouders die op 31 december 2020 meer dan 2 % van het kapitaal in handen hadden, worden hierna weergegeven :

Financiële participaties

Op 31.12.2020 waren onze financiële participaties als volgt :

 

Réalisation SIP