Onze sterke toewijding aan duurzaamheid en ethiek

De behoefte voor bedrijven om duurzaam te werken was nooit groter en zal alleen maar blijven groeien. Verantwoordelijkheid is altijd de basis geweest voor de manier van werken van Borealis. Borealis gedraagt zich verantwoordelijk en met respect voor de toekomstige generaties, om economische, ecologische en sociale vooruitgang te ondersteunen.

Bedrijven kunnen alleen duurzaam groeien in een gezonde omgeving en een stabiele samenleving. Ze moeten de beperkte bronnen van de planeet beheren en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de groeiende vraag, toenemende regelgeving en economische turbulentie. Dankzij de verbetering van Borealis’ duurzaamheidprestaties, kan het bedrijf efficiënter werken, kosten verlagen en ondernemingsrisico’s op lange termijn verkleinen.

Maar duurzaamheid biedt ook echte zakelijke kansen. Het stimuleert Borealis om te innoveren, om oplossingen te vinden voor enkele van de dringendste uitdagingen van de wereld, en om producten en oplossingen aan te bieden waardoor klanten van Borealis hun duurzaamheidsuitdagingen kunnen aanpakken.

Rosier heeft als producent van meststoffen een speciale verantwoordelijkheid voor de milieueffecten van de productie, maar ook voor het eenduidige gebruik van zijn producten. Bij Rosier nemen we deze verantwoordelijkheid ernstig en implementeren we specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat we ons houden aan onze eigen milieunormen, maar ook aan die van de maatschappij.

Het Ethische Beleid van Borealis stelt de minimale gedragsstandaard vast waar het personeel, de leveranciers en de distributeurs zich aan moeten houden. Het beleid omvat een breed scala aan onderwerpen zoals mensenrechtenstandaarden, hoe om te gaan met belangenvermenging, hoe omkoperij te vermijden, alsook de algemene principes van hoe het bedrijf concurreert.

 

Réalisation SIP